בית בקיבוץ- נורית ואביטל
בית בקיבוץ- נורית ואביטל

בית בקיבוץ- נורית ואביטל
בית בקיבוץ- נורית ואביטל

בית בקיבוץ- נורית ואביטל
בית בקיבוץ- נורית ואביטל

בית בקיבוץ- נורית ואביטל
בית בקיבוץ- נורית ואביטל

1/7

 בית

 בקיבוץ

.בית שכולו צבע ואופטימיות, שמשקף לגמרי את תושביו המתוקים

...בקיבוץ בדרום עם נוף ישירות לעזה

.בית קטן אך מנוצל היטב