חדר מורים- נורית ואביטל
חדר מורים- נורית ואביטל

חדר מורים- נורית ואביטל
חדר מורים- נורית ואביטל

חדר המורים לפני השיפוץ
חדר המורים לפני השיפוץ

חדר מורים- נורית ואביטל
חדר מורים- נורית ואביטל

1/9

חדר מורים

נאמר כבר הרבה על סביבת עבודה נעימה וההשפעות החיוביות שהיא מייצרת. חדר מורים- המקום בו מורים נטענים בין שיעור לשיעור, בו הם נחים, מתעדכנים ומשוחחים אחד עם השני, בו הם גם יכולים לשבת לשיחה חברית עם קולגה או תלמיד.

.כשמסתכלים על תמונות ה"לפני" מבינים שהשינוי היה הכרחי